Kontaktní údaje:
Obecní úřad Olovnice
U Rybníka 45, 273 26 Olovnice
Telefon: +420 315 784 021
Fax: +420 315 784 021
E-mail: obec@olovnice.cz
Home
 
 
Nejen pro návštěvníky
 
Popis a poloha obce
 
Dějiny a osobnosti
 
Kultura a akce
 
Sport a zájm. činnost
 
Příroda a památky
 
Podnikání
 
Mapy
 
Fotogalerie
 
Inzerce a reklama
 
Zajímavé odkazy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprašová rokle

 

Nedaleko sousední obce Zeměchy se nachází chráněná přírodní památka - sprašová rokle. Leží na jihozápadním okraji obce. - Rozloha: 1, 5 ha; nadmořská výška: 195-214 m. - Jedná se o starou vozovou cestu, která byla přívalovými dešti z dosti rozsáhlé sběrné oblasti nad roklí prohloubena až na 23 m. Celková délka rokle je asi 450 m a její průměrná výška kolem 15 m. Dno rokle je suché a nerovné. Spraš se ukládala asi 200 tisíc let a střídání dob ledových a meziledových je zde patrné v podobě světlých a tmavých pruhů půdy. - Nejcennější jsou zbytky stepní vegetace na okrajích rokle a na teráskách. Roste zde např. kozinec bezlodyžný a cizrnolistý, pelyněk pontický, hlaváček jarní, modřenec tenkokvětý, višeň křovinná a hvězdice chlumní, z dřevin převládá jasan a akát. Jihozápadní část tvoří lesní porost s převahou javoru, dubu a akátu s hájovou květenou v podrostu. - Žijí zde společenstva stepních bezobratlých, především blanokřídlého hmyzu, vzácný je sklípkánek (Atypus muralis) a z měkkýšů suchomilka (Helicella striata). - Území je ohroženo rychlým zarůstáním dřevinami. V r. 1993 byl proto v rokli proveden rozsáhlý asanační zásah, při němž byly smýceny téměř všechny dřeviny a profil rokle byl uvolněn a prosvětlen. - Přírodní památka patří k opěrným bodům evropské sprašové stratigrafie.

 

 
 
 
Nejen pro obyvatele
 
Obecní úřad
 
Ostatní úřady
 
Úřední deska
 
Vzdělání
 
Zdravotnictví
 
Doprava
 
Práce
 
Statistika
 
Diskuze
 
Napište nám